Gospodarka / Biznes

Nowe życie dla polskiego przemysłu stoczniowego: postępuje budowa polskich promów

Marcin Kubiczek, syndyk w Getinie Noble Bank, zaprasza „frankowiczów” i innych wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności bez żadnych kosztów do 21 sierpnia. Zgłoszenie wierzytelności jest łatwe i warto to zrobić.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że budowa pierwszego promu dla polskich armatorów w ramach programu „Batory” jest już w zaawansowanej fazie. Gdańska Stocznia Remontowa SA wyprzedza harmonogram i aktualnie wykonana została techniczna realizacja projektu w 58%.

Budowa promu jest realizowana zgodnie z przewidywaniami i wkrótce będzie możliwe oddanie go do użytku. Oczekuje się, że zakończenie budowy i oddanie jednostki promowej ro-pax nastąpi w niedalekiej przyszłości.

Postęp w budowie polskich jednostek pływających to widoczny dowód dynamicznego rozwoju naszego przemysłu stoczniowego, wzmacniający naszą wizję budowy silnego, przemysłowego kraju. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej branży promowej i stoczniowej na rynku międzynarodowym – oświadczył wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Promy typu ro-pax w projekcie „Batory” wykorzystują innowacyjne technologie, aby zaspokoić potrzeby rynku, konkurencji i wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Unii Europejskiej. Każdy z tych nowoczesnych i ekologicznych statków będzie napędzany czterema silnikami LNG dual-fuel z wspomaganiem bateryjnym, stosującymi zarówno skroplony gaz ziemny, jak i paliwo typu diesel. W zamiast tradycyjnych śrub napędowych, promy będą wyposażone w dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, zwiększając komfort i precyzję manewrowania. Ponadto, wdrożenie napędu LNG pozwoli na redukcję emisji CO2 o około 25%, w porównaniu do obecnych jednostek.

Gdańska Stocznia Remontowa SA ogromnie postępuje w realizacji kontraktu podpisanego 26 listopada 2021 r. Projekt budowy pierwszej jednostki promowej ro-pax o numerze budowy NB101 jest w zaawansowanym technicznie etapie, aż w 58 proc. co oznacza, że wyprzedza harmonogram o 3 proc. Kadłub jednostki składa się z sześciu gotowych bloków budowanych zarówno w stoczni, jak i przez polskich poddostawców, a obecnie zawiera zamontowane elementy napędu i systemu zasilania promu. Inwestycja ta ma na celu wybudowanie trzech jednostek promowych dla spółki Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa i Polska Żegluga Morska.

Program „Batory” jest zintegrowany z projektem strategicznym „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, który jest częścią reindustrializacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów. Jego zadaniem jest stymulowanie postępu technologicznego w sektorze stoczniowym, poprzez wsparcie projektowania i budowy jednostek pływających o wysokiej wartości dodanej. W ten sposób, mają być tworzone produkty innowacyjne i wyspecjalizowane jednostki, które przyczynią się do rozwoju polskiego przemysłu okrętowego.

Program „Batory” ma na celu wzmocnienie przemysłu okrętowego, poprzez udzielenie wsparcia dla procesów projektowania i budowy polskich jednostek pływających. Dzięki temu powstaną innowacyjne produkty i specjalistyczne jednostki o wysokiej wartości dodanej, które pozytywnie wpłyną na rozwój polskiego sektora stoczniowego.

Realizacja projektu „Batory” skupi się na czterech różnych kwestiach:

1. zaprojektowanie i wykonanie wysokiej jakości promów pasażersko-samochodowych dla polskich armatorów; 2. stworzenie i wdrożenie nowoczesnych technologii związanych z budową okrętów; 3. zbudowanie nowoczesnej platformy offshore z modułowymi elementami; 4. powstanie Zielonej Stoczni w Polsce.

PAP SA zapewnia, że publikowane komunikaty są wyrażane bez jakichkolwiek ingerencji w ich treść, jak dostarczone przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version