Polityka

Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe: minister Anna Moskwa w MKiŚ

Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, uczestniczyła w polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych zorganizowanych 20 lipca 2023 w Katowicach. Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki przewodniczył spotkaniu, na którym głównym tematem było bezpieczeństwo energetyczne.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że strategiczne spotkanie oficjeli z Polski i Czech, pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego, skupiło się na ważnym problemie bezpieczeństwa energetycznego. Uczestniczyła w nim minister Anna Moskwa.

Podczas spotkania Szefowa resortu klimatu i środowiska oraz Minister Przemysłu i Handlu – Jozef Sikela – podkreślili ważność współpracy w Unii Europejskiej w kwestii zapewnienia ciągłości dostaw energii i stabilności energetycznej, szczególnie w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej.

Jesteśmy zaangażowani w wszystkie działania mające na celu wzmocnienie współzależności energetycznych w naszym regionie. Polska jest pozytywnie nastawiona do rozpoczęcia i kontynuowania nowych projektów infrastrukturalnych w zakresie gazu, w tym połączenia gazowego STORK i terminala regazyfikacyjnego FSRU w Gdańsku. Aby jednak wprowadzić je w życie, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich stron oraz finansowe wsparcie Komisji Europejskiej – wyjaśniła minister Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska wyraziła swoje entuzjastyczne poparcie dla wykorzystania energii jądrowej w celu osiągnięcia transformacji sektora energetycznego. Podkreśliła, że Polska i Czechy wspólnie dążą do reformy unijnego rynku energii i współpracują w tworzeniu bezpiecznego i niezawodnego źródła energii. Inwestycje w technologie SMR są szczególnie istotne w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego obu krajów.

Polska i Czechy aktywnie wspierają wspólne działania w zakresie wykorzystania energii jądrowej, aby osiągnąć cele w zakresie wzrostu efektywności i redukcji emisji. Oba kraje są zdania, że współpraca w kwestiach energetycznych jest niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie dzisiejsze pozwoliło nam na określenie wspólnych celów i podejść. Ustalenia uzgodnień pomogą nam w tworzeniu silniejszej współpracy w kwestii energii i klimatu.

„Jesteśmy przekonani, że dzisiejsza wymiana myśli i pomysłów pozwoli na zintensyfikowanie współpracy i wprowadzenie nowych projektów w relacjach między Polską a Czechami” – powiedziała minister Anna Moskwa.

Czeski minister Jozef Sikela wyraził gorącą wdzięczność polskim władzom za wsparcie i pomoc w obliczu kryzysu energetycznego i wojny na Ukrainie. Podczas czeskiej prezydencji w Radzie UE, czeska minister Anna Moskwa była pierwszym ministrem energii, który wsparł i zaoferował pomoc. Polska i Czechy są zgodne co do przeprowadzenia dekarbonizacji z elastycznością i swobodą dla krajów, dostosowanych do możliwości ich gospodarek.

Minister Sikela wyraził także swoje przekonanie, że wspólne działanie Polski i Czech w celu zrealizowania wspólnych celów energetycznych przyniesie wymierne korzyści obu krajom. Zaznaczył również, że polsko-czeska współpraca w tym obszarze już teraz jest bardzo dobra.

Minister J. Sikela podkreślił również znaczenie dywersyfikacji jako kluczowego elementu w polityce energetycznej. Uważa on, że projekty takie jak FSRU i STORK są niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Europy i zapewnienia jej niezależności.

Jednocześnie minister wyraził swoje poparcie dla realizacji projektów FSRU w Gdańsku i połączenia gazowego STORK, które pozytywnie wpłyną na konkurencyjność regionu i całej Europy.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że postępy w realizacji Umowy międzynarodowej w sprawie kopalni Turów są zadowalające i wyraziła wdzięczność swojemu czeskiemu odpowiednikowi – ministrowi środowiska Petrowi Hladikowi.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do treści komunikatów publikowanych w swoim serwisie. Nadawca odpowiada za treść takiego komunikatu zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version