Gospodarka / Biznes

Gaz ziemny – kluczowy element bezpieczeństwa energetycznego Polski wg GAZ-SYSTEM

W przyszłym roku Terminal LNG w Świnoujściu osiągnie nowy poziom zdolności odbioru skroplonego gazu – z 6,2 mld m3 do 8,3 mld m3 – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM podczas panelu „Bezpieczeństwo energetyczne Polski: dziś i jutro”, który odbył się na konferencji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

GAZ-SYSTEM jest jednym z kluczowych podmiotów państwowych, który od blisko dwóch dekad wspiera bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, zapewniając ciągłość i bezpieczny przesył gazu ziemnego. Spółka odpowiada także za eksploatację sieci przesyłowej, a w ostatnich latach zrealizowała liczne projekty infrastrukturalne, które miały strategiczne znaczenie dla naszego państwa.

Polska wykonała ogromny krok ku energetycznej niezależności dzięki zrealizowanym w zeszłym roku inwestycjom, w tym budowie podmorskiego gazociągu Baltic Pipe, rozbudowie sieci gazowej i systemu tłoczeń, magistrali Korytarz Gazowy Północ-Południe oraz podłączeniu interkonektorów do sieci Polska-Słowacja i Polska-Litwa. Dzięki tym projektom zapewniona została całkowita samowystarczalność Polski w dostawach gazu ziemnego.

„Inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie umożliwiły dywersyfikację dostaw gazu do Polski. Zagwarantowaliśmy tym samym dostawy paliwa na rynek polski z bardzo wielu kierunków” – informował Artur Zawartko, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM.

Spółka zamierza kontynuować swoją strategię do 2033 roku, w ramach której zrealizowane zostaną ambitne inwestycje, takie jak budowa pływającego Terminala FSRU w Gdańsku, rozbudowa krajowego korytarza gazowego Centrum-Wschód oraz dokończenie Terminalu LNG w Świnoujściu.

Strategia spółki na lata 2033-2039 zakłada dalszy rozwój infrastruktury gazowej, w tym budowę pływającego Terminala FSRU w Gdańsku, krajowej trasy gazowej Centrum-Wschód oraz kompleksowe wykonanie Terminalu LNG w Świnoujściu.

„Możemy dziś powiedzieć, że dywersyfikujemy dostawy gazu do całego regionu. Dla państw bałtyckich i położonych na południe od nas nasza infrastruktura stwarza realną szansę zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu” – przekonywał Artur Zawartko.

„Jest to pływający terminal służący do regazyfikacji, którego główną zaletą jest elastyczność. Wtedy, kiedy rynek potrzebuje jego usług, terminal dostarcza do gazociągów gaz przekształcony z LNG. Instalacja zostanie umieszczona w Zatoce Gdańskiej w roku 2027 lub 2028 z możliwością skrócenia terminu, jeżeli rynek będzie tego wymagał. Jesteśmy na to przygotowani” – zapowiadał Artur Zawartko.

Investycja w Terminal FSRU w Gdańsku oferuje szansę na wykorzystanie potencjału i wsparcie dla polskiej gospodarki morskiej. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie możliwości transportu LNG i wzrost zdolności polskich portów morskich.

Forum Wizja Rozwoju, mające na celu dyskusję na temat najważniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką, odbędzie się w dniach 19-20.06.2023 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydarzenie to, objęte patronatem premiera RP Mateusza Morawieckiego, pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat innowacji, zdrowia oraz gospodarki morskiej.

Terminal FSRU w Gdańsku to inwestycja, która ma na celu wykorzystanie potencjału polskich portów morskich i zwiększenie zdolności transportowych w zakresie LNG. Projekt ten ma wzmocnić polską gospodarkę morską oraz stworzyć szansę na rozwój w tym sektorze.

Forum Wizja Rozwoju, które odbędzie się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, będzie skupiać się na wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat innowacji, zdrowia oraz gospodarki morskiej, jak również otrzymają szansę na wymianę doświadczeń i dyskusję na ten temat. Patronat nad Forum Wizja Rozwoju objął premier RP Mateusz Morawiecki.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version