Zdrowie

Samoleczenie czy SOR? Rozważania Polaków na temat dostępu do lekarzy

Chociaż przysłowiowy Kowalski może skorzystać z wielu opcji, gdy czas oczekiwania do lekarza POZ jest zbyt długi, to niestety aż 32 proc. Polaków nadal wybiera samoleczenie i oczekiwanie na termin ich wizyty. Badanie opinii „Telemedycyna oczami Polaków” zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Erecept.pl wykazało, że 44 proc. Polaków decyduje się na prywatną wizytę do lekarza, a 42 proc. na konsultację telemedyczną. Blisko 30 proc. decyduje się na skorzystanie z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub jechać na SOR [1].

Według danych 83 proc. Polaków skorzystało już z usług telemedycznych [2]. Większość z nich skojarzyła je z dostępem do konsultacji medycznych przez internet lub telefon (71,3 proc.), a także z możliwością otrzymania e-recept lub e-zwolnienia (63 proc.). Co ciekawe, dla 50 proc. osób ważną zaletą telemedycyny okazało się szybkie połączenie z lekarzem w przypadku nagłych potrzeb. Poza tym, coraz więcej osób doceniło fakt, że telemedycyna usprawnia ratunek w awaryjnych sytuacjach (37,7 proc.), umożliwia konsultacje z dowolnego miejsca na świecie (39,8 proc.), a także obniża koszty wizyty prywatnej (22,4 proc.).

„Co powinno być najważniejsze w lekarzu? Przede wszystkim jego dostępność, a z tym bywa ciężko zarówno w przypadku lekarzy przyjmujących prywatnie, jak i w ramach POZ. Brak dostępności medyków, wykluczenie komunikacyjne pacjentów oraz wysokie koszty wizyt powodują, że Polacy wybierają konsultacje telemedyczne. Czy telemedycyna jest więc zagrożeniem dla stacjonarnych wizyt lekarskich? Nie, choć jak wynika z naszego badania, w sytuacjach awaryjnych tyle samo osób decyduje się na wizytę prywatną, co na konsultację telemedyczną. Moim zdaniem oba te obszary powinny się uzupełniać. Są przecież sytuacje, które wymagają leczenia w placówce stacjonarnej, a są takie dla których telemedycyna będzie najlepszym rozwiązaniem, chociażby w przypadku kontynuacji leczenia lub przepisania leków przyjmowanych długofalowo” – mówi Paweł Białas, Prezes Ececept.

Kiedy pacjenci zaczęli odczuwać problemy zdrowotne, ich stan znacznie się pogorszył, zanim mogli uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Problem narastał, kiedy pacjenci musieli czekać w długich kolejkach, aby uzyskać konieczne leczenie. Wielu z nich odczuwało znaczny dyskomfort fizyczny i psychiczny, a nawet cierpiało na poważne powikłania zdrowotne z powodu niedostatecznej opieki zdrowotnej.

Według danych GUS wskaźnik długości oczekiwania na wizyty domowe wynosił od 6 do 8 dni. Oznacza to, że pacjenci zwykle musieli czekać tydzień lub dłużej, aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. W szczególnych przypadkach lekarz może zadecydować o wcześniejszej wizycie, ale jest to mało prawdopodobne. Oczekiwanie na pierwszą wizytę specjalistyczną było jeszcze dłuższe, wynosząc od 10 do 12 tygodni.

Polacy czują się słabo postrzegani w systemie opieki zdrowotnej. Głównym problemem jest niedostateczna liczba lekarzy i przepełnione placówki medyczne. Pacjenci muszą czekać długo, zanim uzyskają dostęp do lekarza, co oznacza, że ich stan zdrowia może się pogorszyć. Zbyt długie oczekiwanie na opiekę zdrowotną oznacza, że pacjenci są narażeni na poważne powikłania, przed którymi można byłoby uchronić, gdyby otrzymali wcześniejszą pomoc.

Dane GUS wskazują, że wskaźnik dostępności opieki zdrowotnej w Polsce jest niski, a polscy pacjenci są narażeni na długie oczekiwanie na wizytę lekarską. Długie czekanie na wizytę może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia pacjenta, ponieważ nie może uzyskać wczesnego leczenia. Oznacza to, że system opieki zdrowotnej w Polsce wymaga działań zmierzających do poprawy dostępności opieki zdrowotnej.

Aby poprawić stan opieki zdrowotnej w Polsce, konieczne jest wprowadzenie działań, które zapewnią pacjentom dostęp do lekarzy bez konieczności długiego czekania. Aby to osiągnąć, konieczne będzie zwiększenie liczby lekarzy w placówkach medycznych, a także zmiana struktury finansowania opieki zdrowotnej. Jednocześnie należy zapewnić, aby opieka zdrowotna była dostępna dla wszystkich osób bez względu na ich sytuację ekonomiczną.

Badanie opinii „Telemedycyna oczami Polaków” wykazało, że co drugi Polak obawia się o swoje zdrowie, kiedy musi poczekać na wizytę stacjonarną. Jednak telemedycyna zapewnia szybką i skuteczną pomoc, a co więcej jest ona zazwyczaj tańsza niż wizyta w gabinecie lekarskim.

SW Research przeprowadziło w maju 2023 r. badanie opinii „Telemedycyna oczami Polaków”, zlecone przez Erecept.pl. Na pytania ankietowani mieli możliwość wskazania wielu odpowiedzi, dlatego suma udzielonych odpowiedzi jest większa niż 100%. Badanie zrealizowano na próbie reprezentatywnej dla osób powyżej 18. roku życia, liczącej 1000 osób.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version