Łączenie świata nauki z biznesem: Jak Akademia H2 stawia na przyszłość
Nauka i technika

Łączenie świata nauki z biznesem: Jak Akademia H2 stawia na przyszłość

Uczestnicy wydarzenia „Kadry przyszłości na podstawie Akademii H2” zorganizowanego w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND w Poznań Congress Center, spotkali się, by wymienić się poglądami na temat perspektyw rozwoju sektora wodorowego w Polsce.

W rozmowie moderowanej przez Jakuba Wiecha, redaktora naczelnego portalu energetyka24.com, wzięli udział wybitni specjaliści: Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych, PKN ORLEN; dr hab. inż. Andrzej Szałek, doradca zarządu, Toyota Central Europe; dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka; oraz Karolina Molska, uczestniczka Akademii H2.

Eksperci dyskutowali na temat korzyści płynących z postępu technologicznego w dziedzinie wodorowych technologii. Zgodnie z ustaleniami, wykwalifikowane kadry są kluczem do sukcesu tego typu projektów. Dlatego PKN ORLEN powołał do życia Akademię H2, która ma za zadanie szkolenie i wspieranie przyszłych specjalistów w dziedzinie technologii wodorowych. Jakie korzyści płyną z tego projektu? Jakie są jego cele?

„Przygotowaliśmy w PKN ORLEN strategię wodorową, która zakłada ambitne plany zarówno w transporcie, jak i przemyśle – mówił Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych ORLENu. – Projekty z budżetem 7,4 mld., które mają zostać zrealizowane do końca tej dekady, to w dużej mierze projekty niskoemisyjne, które wymagają specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy wykwalifikowanych kadr, aby te projekty inwestycyjne zrealizować i obsługiwać po wdrożeniu. Liczymy na młodych ludzi, którzy pomogą nam w tym zakresie Transformacja energetyczna spowodowała, że ruszył globalny wyścig technologiczny. W tym wyścigu będą liczyli się ci, którzy będą kreatywnie myśleć, szybko działać i będą mieli dostęp do wiedzy”.

Akademia H2 jest efektem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami takimi jak Toyota i PESA oraz uczelniami – Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską, Politechniką Gdańską i KEZO Centrum Badawczym PAN. 30 studentów z 14 uczelni zostało wybranych do projektu ORLEN w ramach pierwszej edycji Akademii.

W Akademii H2 uczestnicy mają możliwość poznania dziedziny od strony teoretycznej, dzięki udziałowi w wykładach prowadzonych przez ekspertów z branży. Uczestnicy będą mieć także okazję wypracować umiejętności praktyczne poprzez uczestnictwo w warsztatach, wizytach w zakładach produkcyjnych partnerów oraz projektach realizowanych przy współpracy z firmami.

Akademia H2 oferuje uczestnikom niepowtarzalną szansę na poznanie szerokiego spektrum zagadnień związanych z branżą, a także praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności.

Akademia H2 oferuje niezwykłą przygodę edukacyjną i możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat branży. Uczestnicy będą mieć okazję uczestniczyć w wykładach, warsztatach i projektach realizowanych wspólnie z firmami partnerskimi, a także odwiedzać zakłady produkcyjne i poznać różne aspekty branży.

„Stworzyliśmy program, koncentrując się na tym, aby od praktycznej strony pokazać jak wyglądają technologie wodorowe – podkreślał Grzegorz Jóźwiak. – Jako PKN ORLEN pokazaliśmy m.in. elektrolizery, które służą do produkcji wodoru, natomiast nasi partnerzy z przedsiębiorstwa Toyota i PESA pokazali zastosowanie wodoru w transporcie. To właśnie ten praktyczny aspekt jest nowością w myśleniu o edukacji studentów”. „Odpowiedzi na wiele pytań mamy na wyciągnięcie ręki, mamy możliwość kontaktu i wymiany myśli z ekspertami, którzy pracują nad wodorowymi innowacjami na co dzień” – mówiła podczas debaty Karolina Molska, uczestniczka Akademii H2.

Udział w debacie stał się okazją do wymiany doświadczeń i wspólnego budowania innowacyjnych rozwiązań.

Studenci, biorąc udział w Akademii H2, stali się czynnymi uczestnikami procesu tworzenia nowych technologii. Praca nad projektami pozwoliła im wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie studiów i poznać potrzeby rynku. Dzięki temu mogli wypracować innowacyjne produkty, które wpłyną na rozwój przedsiębiorstw.

Uczestnicy Akademii H2 otrzymali wsparcie merytoryczne od doświadczonych ekspertów z dziedziny biznesu i technologii, w której realizowali swoje projekty.

Korzyści, jakie odniosły oba środowiska, są oczywiste. Po stronie biznesu są to nowoczesne, innowacyjne produkty, a po stronie studentów – nowe możliwości, które można wykorzystać w trakcie studiów i kariery zawodowej.

Uczestnicy debaty wyrazili jednomyślne przekonanie, że Akademia H2 jest wyjątkowym przykładem współpracy pomiędzy nauką a biznesem, który powinien być wzorem do naśladowania.

Członkowie panelu zgodnie podkreślali, że studentom, biorącym udział w Akademii H2, została dana niepowtarzalna szansa, aby stać się mostem łączącym środowisko biznesowe i świat nauki.

Dzięki wspólnej pracy, uczestnicy Akademii H2 mogli wykorzystać swoją wiedzę w praktyce i stworzyć innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstw.

Doświadczeni eksperci z dziedziny biznesu i technologii udzielili wsparcia merytorycznego i doradczego, co pozwoliło studentom wypracować produkty, dostosowane do potrzeb rynku.

Debata stała się okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o wzajemnych korzyściach wynikających z współpracy między nauką i biznesem.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że Akademia H2 jest doskonałym przykładem na to, jak współpraca biznesu i środowiska akademickiego może przynieść obopólne korzyści.

„Firmy, które mają dużą liczbę patentów i doświadczenie, potrzebują nieskrępowanego myślenia. Potrzebne jest także spojrzenie naukowe. Transportu wodorowego nie byłoby bez tej współpracy” – zaznaczył z kolei dr hab. inż. Andrzej Szałek, doradca zarządu, Toyota Central Europe.

Uczniowie Akademii H2 zgromadzili szeroki zakres wiedzy i umiejętności, w tym biotechnologię, stosunki międzynarodowe i inne. Innowacyjny projekt ma na celu wykorzystanie tej wiedzy do rozwijania technologii wodorowych, które staną się kluczowymi elementami gospodarki i przyczynią się do jej dalszego rozwoju.

H2POLAND jest inicjatywą, której celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat technologii nisko- i zeroemisyjnych. Forum umożliwia współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami, samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, aby maksymalnie wykorzystać polskie zasoby produkcyjne i usługowe w realizacji inwestycji wodorowych. Wydarzenie łączy w sobie pokaz targowy z częścią konferencyjną, odnosząc się do planu REPowerEU. Gospodarka wodorowa jest jednym z ważniejszych sposobów na ograniczenie skutków zmian klimatu.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ