Odbudowa pozycji kapitałowej sektora bankowego w ramach EKF 2023: wyzwania i możliwości
Gospodarka / Biznes

Odbudowa pozycji kapitałowej sektora bankowego w ramach EKF 2023: wyzwania i możliwości

Prezesi największych banków w Polsce uważają, że aby wspierać dalszy rozwój polskiej gospodarki ważne jest zapewnienie bankom odpowiedniego poziomu kapitału na inwestycje w zakresie obronności i zielonej transformacji, pomimo trudnych wyzwań geopolitycznych, regulacyjnych, technologicznych i konsumenckich.

13. Europejski Kongres Finansowy zakończył się prezentacją „Mapy wyzwań przed sektorem bankowym”, w której prezesi 50 największych polskich banków wskazali najważniejsze wyzwania stojące przed sektorem. Wśród nich wymienili wojnę w Ukrainie, technologiczną rywalizację między USA a Chinami, zatrzymanie odpływu inwestorów, erozję stosunków zobowiązaniowych, rosnący protekcjonizm państwowy, wysokie koszty regulacyjne i fiskalne, brak stabilności otoczenia prawnego, brak przewidywalności stanowisk i interpretacji w zakresie kredytów hipotecznych oraz bezpieczeństwo klienta i banku w obszarze cyfrowym.

„Jesteśmy w sytuacji niepewności geopolitycznej. Musimy się do tego przyzwyczaić i adaptować do nowych zaskoczeń oraz zagrożeń. Tymczasem polski sektor bankowy ma za mało kapitału, niezbędnego na obronność czy zieloną transformację. Dlatego dla sektora bankowego ważne jest odbudowanie pozycji kapitałowej, a tu najważniejsze stają się kwestie regulacyjne” – podkreślał Paweł Preuss, Partner EY, Lider Rynków Finansowych w Polsce.

Polski sektor finansowy osiągnął granicę swoich możliwości wytwórczych, jak to zostało przedstawione na Europejskim Kongresie Finansowym. Konsumpcja jest obecnie na spadku, a długoterminowa inflacja może oscylować wokół 5 proc. Co gorsza, regulacje i procedury są na tyle skomplikowane, że odstraszają zagranicznych inwestorów.

Tadeusz Białek, prezes zarządu Związku Banków Polskich uznał, że sektor bankowy jest w fazie kurczenia się. Kapitały własne banków w porównaniu z PKB zmalały, wynik finansowy netto jest ponad dwa razy niższy niż 12 lat temu, a potrzeba finansowania rozwoju gospodarki spotyka się z ograniczonymi środkami na kredyty.

„Niedopasowanie kapitału w bankach w stosunku do potrzeb gospodarki prowadzi do marginalizacji sektora bankowego. Do tego banki stoją przed wieloma zagrożeniami oraz ryzykiem finansowym i prawnym. Np. sporami dotyczącymi kredytów frankowych czy stawki WIBOR. Koszty tego ryzyka wzrastają i rozszerzają się na kolejne produkty bankowe” – stwierdził Tadeusz Białek.

Marek Lusztyn, wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem w mBanku S.A., wyraził opinię, że obciążenia sektora, w tym wakacje kredytowe, powodują trudności w pozyskiwaniu kapitału na rynku, przez co banki są nieatrakcyjne dla inwestorów, a wzrost muszą realizować organicznie.

Według Marka Lusztyna, wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem w mBanku S.A., wakacje kredytowe i inne obciążenia sektora sprawiają, że pozyskanie kapitału z rynku jest trudne. Banki zmuszone są wzrastać organicznie, co czyni je mniej atrakcyjnymi dla inwestorów.

„Wiarygodność państwa polskiego na zewnątrz jest słabsza niż kiedyś. Wprawdzie ryzyko związane z upadkiem dużego banku jest istotnie mniejsze, jednak zdolność pozyskiwania kapitału z zewnątrz staje przed dużym znakiem zapytania. Należy więc zwiększyć stabilność sektora i zaufanie do niego dla inwestorów z zagranicy” – powiedział Marek Lusztyn.

Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., odniósł się do słów swojego przedmówcy, stwierdzając, że sektor bankowy ulega zmniejszeniu oraz narażony jest na nadmierne obciążenia podatkowe i pozapodatkowe.

Podczas konferencji Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. podkreślił, że sektor bankowy jest narażony na niekorzystne skutki fiskalnych i pozafiskalnych obciążeń.

Dane przedstawione przez niego wykazują, że w 2014 r. Polska zajmowała piąte miejsce pod względem zwrotu na kapitale netto wśród państw Unii Europejskiej, lecz obecnie znajduje się ona dopiero na 20 pozycji.

„Jeżeli chodzi o transformację energetyczną, powinniśmy co roku inwestować 70-100 mld zł. Takie środki mogą pochodzić tylko z sektora bankowego. Musimy też finansować inwestycje w obronność i w potencjalny udział polskich firm w odbudowie Ukrainy, a także musimy dostarczyć kapitał dłużny – jak nie rozwiążemy kwestii kredytów walutowych, polska gospodarka będzie się wolniej rozwijać” – podkreślał prezes BNP Paribas.

Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., wskazał na kluczowe zagrożenia, jakie niosą ze sobą wdrożenie do sektora bankowego nowych technologii opartych na sztucznej inteligencji.

„Sztuczna inteligencja (AI) czy rozwiązania chmurowe są rozpatrywane zarówno z perspektywy potencjału biznesowego, jak i zagrożeń, jakie ze sobą niosą. Obie perspektywy mają duże znaczenie, ale zagrożenia są pilniejsze do zaadresowania, również przy zastosowaniu AI” – zaznaczył Piotr Alicki.

Dariusz Szwed, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego określił sytuację sektora bankowego jako stabilną, niezagrożoną i przezwyciężającą wszelkie trudności. Jego wypowiedź wzbudziła optymizm wśród prezesów i powoduje, że jesteśmy pewni, że sektor bankowy będzie w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom.

Również Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zrzeszenia Banków Polskich podkreślił, że banki są w stanie poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zrzeszenia Banków Polskich, wyraził przekonanie, że instytucje bankowe są w stanie wyeliminować wszelkie skutki sytuacji kryzysowych. Jego wypowiedź potwierdza optymizm towarzyszący sektorowi bankowemu i wskazuje, że sektor bankowy zmierza ku lepszej przyszłości.

„Daliśmy radę, mimo tego, że wyzwania spowodowały pewną nerwowość. Sektor nie był jednak ani przez chwilę zagrożony. Mamy też bardzo dobry nadzór finansowy. Najważniejsze, byśmy mówili jednym głosem” – podkreślał Dariusz Szwed.

„Świat będzie wyglądał inaczej. Zbrojeniówka, zielona transformacja, przebudowa sieci energetycznej, Ukraina, programy społeczne – potrzebujemy ogromnych nakładów inwestycyjnych. Jednak gospodarka jest w dobrym stanie, mamy dużą sferę usług, świetny przemysł, wysoki stopień cyfryzacji oraz prawdziwą kopalnię talentów. My, bankowcy, jesteśmy tylko w tle, zobowiązani do służenia i wspierania tych przedsięwzięć” – mówił Brunon Bartkiewicz.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ