Nowoczesna gospodarka wymaga silnego rynku kapitałowego – EKF 2023
Gospodarka / Biznes

Nowoczesna gospodarka wymaga silnego rynku kapitałowego – EKF 2023

Polski rynek kapitałowy jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nasza giełda jest uznana za najlepszą platformę do obrotu, ale w porównaniu z giełdami w Londynie, Paryżu, Amsterdamie czy Madrycie wciąż pozostajemy niewielkim graczem – powiedział Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Jak podkreślał prezes KDPW, uczestnicząc w debacie „Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce i Unii Europejskiej”, Unia Rynków Kapitałowych (wciąż w fazie koncepcji) jest zestawem regulacji, które mają na celu zmniejszenie barier pomiędzy rynkami krajowymi, aby ułatwić przepływ kapitału, inwestycji i zapewnić ochronę dla wszystkich uczestników obrotu kapitałowego.

„Wspólne regulacje mogą tworzyć zagrożenie wynikające z tego, że skala rynków jest różna. A w związku z tym problemy też są różne. Chociażby inna jest definicja małego i średniego przedsiębiorstwa. Musimy więc zwrócić uwagę, aby proponowane rozwiązania europejskich regulatorów były dostosowane do specyfiki poszczególnych rynków” – przekonywał Maciej Trybuchowski.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w obecnych czasach dla wielu spółek lepszym rozwiązaniem jest szukanie kapitału poza rynkiem giełdowym. Aby przyciągnąć inwestorów, należy zadbać o wyższy poziom bezpieczeństwa inwestycji. Oferta powinna zakładać mniejsze ryzyko niż w przypadku innych instrumentów. Zarówno spółki, jak i inwestorzy powinni czuć się komfortowo, wybierając rynek kapitałowy.

Uczestnicy spotkania zauważyli, że dzisiaj spółki szukają kapitału poza giełdą. Zidentyfikowano potrzebę poprawy atrakcyjności rynku kapitałowego. Dlatego oferta powinna być oparta na instrumentach o niższym ryzyku, w celu przyciągnięcia potencjalnych inwestorów. Obie strony, jako spółki i inwestorzy, powinny czuć się komfortowo, wybierając rynek kapitałowy.

W obliczu tych wyzwań, eksperci zalecają udział w programach edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości inwestorów indywidualnych na temat rynku kapitałowego w Polsce. Poprzez udział w takich programach, inwestorzy indywidualni mogą nabyć wiedzę na temat różnych rodzajów aktywów, jak również poznać podstawowe zasady inwestowania i zrozumieć skutki swoich decyzji inwestycyjnych.

Poprzez edukację inwestorów indywidualnych można złagodzić obawy związane z ryzykiem inwestycyjnym i przyciągnąć ich do aktywnego uczestnictwa na rynku kapitałowym w Polsce. Programy edukacyjne dostarczą inwestorom indywidualnym wszystkich potrzebnych informacji i narzędzi, aby móc w pełni wykorzystać swoje możliwości inwestycyjne.

Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat rynku kapitałowego, prezes KDPW zaleca, aby decydenci rynkowi podjęli działania edukacyjne. Taka edukacja powinna wyjaśniać, jak budować portfel akcji i obligacji, a także wprowadzać ludzi w świat ryzyka inwestycyjnego.

„Inwestorzy mają często obawy związane z tym, żeby wchodzić na rynek. Aby to zmienić, potrzeba wiedzy. Konieczna jest także dobra oferta produktowa ze strony biur maklerskich, którą dziś na polskim rynku mamy. Ważną kwestią są również wyceny spółek na giełdzie, które ostatnio nie były zbyt zachęcające, patrząc z perspektywy kilku lat” – tłumaczył Maciej Trybuchowski.

„Uważam, że przyszłość jest dla polskiego rynku dobra, ponieważ nie da się bez niego budować nowoczesnej gospodarki. A potrzeby w zakresie transformacji energetycznej, zabezpieczenia emerytalnego przyszłych pokoleń można osiągnąć właśnie poprzez akumulację środków na rynku kapitałowym. Tego nie załatwią oszczędności bankowe” – przekonywał Maciej Trybuchowski.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ