Polityka

Rocznicowe monety NBP upamiętniające budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną

Narodowy Bank Polski ogłasza wprowadzenie nowej okolicznościowej monety standardu obiegowego o nominale 5 zł, której seria „Odkryj Polskę” skupia się na „Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną”.

Narodowy Bank Polski ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu do obiegu monety okolicznościowej o nominale 5 zł w standardzie obiegowym z serii „Odkryj Polskę”, której tematem jest „Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną”.

Narodowy Bank Polski ogłosił dostępność nowej monety okolicznościowej z serii „Odkryj Polskę” – „Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną” od poniedziałku 22 maja. Moneta pięciozłotowa w standardzie obiegowym będzie dostępna w nakładzie do 1 000 000 sztuk i można ją wymienić we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP (https://nbp.pl/o-nbp/struktura-organizacyjna/oddzialy-okregowe-nbp/) zgodnie z jej wartością nominalną.

Koncepcja budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską została zaproponowana już w czasach panowania króla Stefana Batorego. Pomysł ten ponownie został wyrażony przez inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego portu i miasta Gdynia, w latach powojennych. On wskazał, że należy przekopać kanał w okolicach Kalbergu, dzięki czemu umożliwione zostanie bezpośrednie wyjście na Bałtyk oraz ożywienie małych portów rybackich Zatoki Elbląskiej. Trzyletnia realizacja projektu, jako koronny sukces, przyniosła oczekiwane rezultaty.

Rozpoczęcie projektowania inwestycji miało miejsce w 2007 r., kiedy opracowano studium wykonalności. Przeanalizowano wtedy 4 możliwe lokalizacje, jednakże 3 z nich zostały wykluczone ze względu na bliskie sąsiedztwo chronionych przyrodniczo terenów. Ostateczny wybór był uzależniony od ukształtowania terenu i długości planowanego kanału.

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną jest jedną z najbardziej zaawansowanych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Wykorzystano w niej wiele nowatorskich rozwiązań, w tym betonowe bloki do budowy falochronów, które pierwotnie stosowane były tylko w Holandii. Jednak w Polsce zastosowano je również pod wodą, co było pierwszym tego typu przypadkiem na świecie. Komunikacja kołowa na Mierzei Wiślanej została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić jej płynność. Do tego celu wykorzystano dwa mosty obrotowe umożliwiające dalszy ruch nawet podczas śluzowania. Projekt budowlany obejmował wszystkie elementy potrzebne do realizacji tej inwestycji, w tym hydrotechnikę, drogownictwo, inżynierię mostową, architekturę i instalacje. W centrum przeprawy znajduje się Kapitanat Portu Nowy Świat, a jego najważniejszym elementem jest śluza z dwoma podwójnymi bramami. W trakcie budowy Kanału powstała również sztuczna wyspa do odkładu urobku, która po zakończeniu budowy będzie służyć jako ostoja dla ptaków.

17 września 2022 r. miał miejsce oficjalny otwarcie kanału łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. W ramach tej inwestycji przeprowadzono przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg oraz budowę nowego mostu obrotowego w Nowakowie. Ponadto, zostało pogłębione toru wodnego na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg, co pozwoliło uzyskać łączną długość nowej drogi wodnej sięgającą 23 km. Inwestycja ta została zrealizowana przez Urząd Morski w Gdyni.

Rewers monety 5 zł z serii „Odkryj Polskę” przedstawiający „Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną” ukazuje Kapitanat Portu Nowy Świat oraz wejście do kanału od strony Zalewu Wiślanego. Jest to dzieło, które warto docenić i odkryć, aby lepiej poznać nasz kraj.

Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat polskiego kanału żeglugowego, odwiedź folder emisyjny https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/05/DKO_WM_Odkryj_Polske_Kanal_Zeglugowy_A4doDL_2023-KS-WWW.pdf, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, przedstawiła wypowiedź na temat specjalnej monety okolicznościowej „Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną” na kanale NBP na YouTube – „Odkryj Polskę – Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną”, który można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ec4sv7oXp0A.

20 czerwca 2023 r. będzie szczególnym dniem dla Narodowego Banku Polskiego, który wprowadzi do obiegu złotą monetę kolekcjonerską „Banknot o nominale 10 zł”, rozpoczynając serię „Polskie banknoty obiegowe”. To wyjątkowa okazja, by móc włączyć się w tworzenie wyjątkowej historii monet polskich.

***

Kontakt:

Jeśli jesteś kolekcjonerem zapraszamy Cię do skontaktowania się z Narodowym Bankiem Polskim – e-mail kolekcjoner@nbp.pl lub tel. +48 22 185 17 05.

Jeśli jesteś przedstawicielem mediów, skontaktuj się z NBP – e-mail press@nbp.pl lub tel. +48 22 185 2012.

***

O NBP

Narodowy Bank Polski jest jedynym organem w Polsce, który ma prawo do emitowania monet i banknotów. Jego wydawane znaki pieniężne, w tym kolekcjonerskie, są uznawane jako legalny środek płatniczy.

Emitowanie okolicznościowych i kolekcjonerskich wartości pieniężnych stanowi okazję do upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, postaci i promowania polskiej kultury, nauki oraz tradycji.

***

Jeśli szukasz wysokiej jakości wizerunków monet okolicznościowych, przeglądaj ofertę strony NBP. Znajdziesz ją pod adresem: https://nbp.pl/monety-okolicznosciowe.

PAP SA zapewnia, że wszystkie publikowane w serwisie komunikaty są wyłącznie odpowiedzialnością ich nadawców i nie poddawane są żadnym manipulacjom. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version