Pomorskie: inwestycje z funduszy UE wzmocnione wsparciem samorządu
Polityka

Pomorskie: inwestycje z funduszy UE wzmocnione wsparciem samorządu

Ponad 300 mln zł z budżetu państwa zostanie przeznaczone na dofinansowanie wkładu własnego w projektach realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – ogłosił w wtorek w Gdańsku wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Marcin Horała.

Minister powiedział, że blisko 300 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zostanie przeznaczone w formie uzupełnienia do istniejących środków, w tym 126 mln zł dla pierwszego i 174 mln zł dla drugiego funduszu.

„To jest istotne wsparcie dla województwa pomorskiego, w którym beneficjenci muszą dysponować wymaganym wkładem własnym na poziomie co najmniej 15 proc.” – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że środki przeznaczone na współfinansowanie projektów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim wynoszą w sumie 9,6 mld zł.

Łączna kwota środków z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona na współfinansowanie projektów państwowych i samorządowych w województwie pomorskim, wynosi 9,6 mld zł.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 8,5 mld zł zostanie przeznaczone na uzupełnienie programu regionalnego województwa pomorskiego, a 1,1 mld zł na współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Finansów zapewniło, że zgromadzone środki z budżetu państwa zostaną wykorzystane w celu wzmocnienia i rozwoju województwa pomorskiego.

Samorząd województwa pomorskiego, dzięki środkom z budżetu państwa, będzie mieć możliwość realizacji programu regionalnego w łącznej kwocie 9,6 mld zł.

Ministerstwo Finansów wyraziło swoje przekonanie, że wykorzystanie środków z budżetu państwa w województwie pomorskim przyczyni się do zwiększenia poziomu życia mieszkańców.

Środki z budżetu państwa w wysokości 9,6 mld zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie projektów państwowych, jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że środki te stanowią część większego programu, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego.

Samorząd województwa pomorskiego będzie mieć teraz dostęp do 8,5 mld zł z budżetu państwa, co znacznie zwiększy jego zdolność do realizacji programów regionalnych.

Ministerstwo Finansów zapewniło, że wykorzystanie województwa pomorskiego środków z budżetu państwa przyczyni się do jego dalszego rozwoju.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ