EKG 2023: Młodzi Liderzy, Twórzmy Przyszłość Europy
Gospodarka / Biznes

EKG 2023: Młodzi Liderzy, Twórzmy Przyszłość Europy

Młodzież ma ogromny potencjał, który może być wykorzystany do wyeliminowania istniejących różnic między regionami UE. Europejskie Forum Młodych Liderów (EFML) jest jednym ze sposobów na wykorzystanie tego potencjału. „Chcemy wspierać współpracę wśród młodych ludzi w formule międzynarodowej” – powiedział dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Dzięki temu młodzież będzie mogła zaangażować się w procesy decyzyjne i polityczne na szczeblu europejskim.

EFML, inicjatywa zainicjowana w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, to platforma wymiany doświadczeń, w której ponad 250 młodych aktywistów, studentów i przedstawicieli biznesu z całej Unii Europejskiej spotyka się, by dyskutować o Europie, przywództwie, przyszłości oraz miejscu młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym. Na zakończenie Forum wszyscy uczestnicy opracują wnioski i rekomendacje do Komisji Europejskiej.

„Ci młodzi ludzie za moment będą liderami w różnych sferach życia, w samorządach, w polityce, w biznesie. Będą młodymi naukowcami, którzy stworzą ciekawe rozwiązania do wykorzystania w nauce, gospodarce, przestrzeni społecznej. Chcemy tych młodych ludzi z różnych części Europy i spoza UE przybliżyć do świata społeczno-gospodarczego” – podkreślił dr hab. Paweł Poszytek.

EFML to wyjątkowa inicjatywa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która ruszyła w 2022 roku jako część Europejskiego Roku Młodzieży. Wraz z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności, FRSE od dawna aktywnie angażuje się w spotkania, warsztaty i wydarzenia edukacyjne skierowane do młodzieży.

„Rok 2023 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Umiejętności. Wiemy, jak przygotowywać młodzież, jak ją wyposażyć w kompetencje, które pomogą dobrze odnaleźć się na rynku pracy, zrewolucjonizowanym technologicznie na skalę dotychczas niespotykaną” – zaznaczył dr hab. Paweł Poszytek.

Prezes podkreślił, że umiejętność skutecznej komunikacji będzie niezbędna w przyszłości, ponieważ praca w grupach będzie wymagała wspólnych wysiłków wielu specjalistów. Umiejętność porozumiewania się z maszynami pozwoli z kolei na lepsze wykorzystanie ich zalet.

Młodzi aktywiści przekonują, że błędne oceny dotyczące „Pokolenia Z” nie odzwierciedlają rzeczywistości. Przyczepiane młodym ludziom braki, takie jak niska lojalność wobec pracodawcy, brak zdolności do wykonania dużego wysiłku i poświęceń oraz postawa roszczeniowa, są nieuzasadnione.

„Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach chcą czegoś więcej niż to było oczekiwane przez starsze pokolenia. Mamy możliwości takie, jak program Erasmus. Świat stoi dla nas otworem, to stworzyło nas – pokolenie, które chce o siebie walczyć, jest otwarte, chce zmieniać siebie i świat wokół” – mówiła Dominika Guzik, prezeska Erasmus Student Network Poland.

„To pokolenie poszukujące lepszego świata. Mamy XXI wiek, technologie otworzyły młodym ludziom możliwość zmiany świata poprzez wspieranie lokalnej społeczności, ale też działań na poziomie krajowym i globalnym” – wyjaśnił. 

„Przez ostatnie sześć lat wysłaliśmy na kilkumiesięczne zagraniczne staże zawodowe 100 tys. młodych osób z Polski. Jechali m.in. do fabryk samochodów w Niemczech, na staże do hoteli i restauracji we Francji i Portugalii. Mówię o najczęściej powtarzającym się modelu praktyk, jednak wśród tych 100 tys. ludzi były osoby reprezentujące różne branże zawodowe i różne przestrzenie społeczne” – zaznaczył dr hab. Paweł Poszytek.

Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, wyraził swoje poparcie dla inicjatywy FRSE dotyczącej Europejskiego Roku Umiejętności. Podkreślił, że szersza oferta dla młodych ludzi oznacza więcej możliwości dla młodzieży.

Zgodnie z planem FRSE, Europejski Rok Umiejętności zostanie uwieńczony wydarzeniem jakim jest organizowany w Gdańsku w 2023 roku branżowe Mistrzostwa Europy EuroSkills. To niezwykłe wydarzenie już teraz przyciąga uwagę międzynarodowych mediów.

Kewin Lewicki zapewnił również, że Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej będzie wspierał FRSE w realizacji Europejskiego Roku Umiejętności.

Kolejnymi krokami w realizacji planu są przygotowywane przez FRSE programy edukacyjne, wspierające młodych ludzi w rozwijaniu ich zainteresowań i umiejętności.

Organizatorzy zachęcają również młodych ludzi do włączenia się w inicjatywę i udziału w programach. Mają one na celu wzmocnienie wiary w siebie, a także pomóc w odkrywaniu nowych możliwości.

FRSE uważa, że każdy powinien mieć dostęp do równych szans i warunków do rozwoju. Dlatego też Europejski Rok Umiejętności ma za zadanie wzmocnienie przyszłych pokoleń i przygotowanie ich do wyzwań, z jakimi będą się musieli zmierzyć.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ