Minister A. Adamczyka i prezes EBOiR wspólnie wspierają rozwój infrastruktury w Polsce
Gospodarka / Biznes

Minister A. Adamczyka i prezes EBOiR wspólnie wspierają rozwój infrastruktury w Polsce

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, spotkał się 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie z prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso wraz z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weber oraz przedstawicielami polskich spółek kolejowych: PKP SA, PKP LHS i PKP CARGO.

Konferencja dotyczyła współpracy w zakresie modernizacji i unowocześnienia polskiego systemu transportu kolejowego.

Rozmawiano o dostarczeniu wsparcia finansowego i projektowego ukraińskim rządom i przedsiębiorstwom, które świadczą podstawowe usługi, a także o rozwoju kanałów solidarnościowych i alternatywnych szlaków logistycznych, tworzących połączenia między UE a Ukrainą. Ta pomoc będzie kluczowa dla zaspokojenia potrzeb najbardziej dotkniętych skutkami wojny Ukrainy.

Ministerstwo Infrastruktury podjęło wiele działań w celu pomocy Ukrainie w zakresie transportu i infrastruktury. Minister A. Adamczyk zaznaczył, że transport jest nieoceniony w procesie pomocy Ukrainie, zarówno cywilnej, humanitarnej, jak i wojskowej.

Włączenie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej o transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, którego kręgosłup stanowi szlak Via Carpatia, a w przyszłości Rail Baltica, jest sukcesem, ponieważ szlak ten ma swoje odnogi, które prowadzą na Ukrainę. Jest to istotne, aby zapewnić Ukrainie dostęp do infrastruktury transportowej, która umożliwi jej rozwój.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że konieczne jest dalsze realizowanie projektów infrastrukturalnych w naszym regionie. EBOR ma zasadnicze znaczenie dla usprawnienia łańcuchów dostaw z Ukrainy do krajów europejskich i dalej, na inne kontynenty. Stanowi także istotne wsparcie dla wzmocnienia istniejącej infrastruktury transportowej.

Region Europy Środkowej jest niezwykle ważny, ponieważ stanowi bramę transportową dla Ukrainy. Inwestycje w tej dziedzinie pozwalają na poprawę transportu i logistyki na Ukrainie, które są kluczowe dla jej rozwoju.

Komisja Europejska i sąsiednie państwa członkowskie UE skutecznie połączyły siły, aby w maju 2022 r. stworzyć korytarze solidarnościowe. Te szlaki logistyczne, których część przebiega przez Polskę, zapewniają Ukrainie możliwość kontynuacji handlu z innymi państwami, nawet po inwazji Rosji i blokadzie ukraińskich portów morskich. Są one zatem niezbędne do zapewnienia Ukrainie dostępu do transportu międzynarodowego.

Od 24 lutego 2022 r. Ukraina zmaga się z bezprecedensowymi wyzwaniami, które pojawiły się wraz z inwazją rosyjską. Stało się to powodem przekierowania ruchu osobowego i towarowego z Ukrainy, skutkiem czego do Polski przybyło ponad 10 milionów uchodźców. W odpowiedzi Polska zapewniła im pomoc i zintensyfikowała działania związane z rozwojem infrastruktury transportowej, obejmującej wszystkie rodzaje transportu – kolej, drogi, porty, lotniska. Aby jednak ta pomoc okazała się skuteczna, konieczne jest zapewnienie stabilnych i trwałych inwestycji w infrastrukturę transportową łączącą Ukrainę z Europą i światem. Inwestycje te stanowić będą nie tylko skuteczną formę pomocy dla Ukrainy i jej mieszkańców, ale również inwestycję we wspólne bezpieczeństwo. Minister Andrzej Adamczyk wyraził w tym względzie przekonanie, że kluczowe będą nie tylko projekty krótkoterminowe, ale szczególnie inwestycje w twardą infrastrukturę, które mają długofalowy charakter.

Porównując z innymi projektami infrastrukturalnymi wspieranymi przez EBOR, budowa nowego, zaawansowanego technologicznie terminala kontenerowego Baltic Hub w porcie Gdańsku na Bałtyku, będącego jedynym portem w regionie przystosowanym do obsługi dużych kontenerowców, będzie największym wyzwaniem inżynieryjnym w 2022 roku.

PAP SA dostarcza treść komunikatu w oryginalnej formie bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Nadawca komunikatu ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o prawie prasowym.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ