Polityka

Czas decyzji – Ostatni tydzień głosowania w konkursie „Pomorskie Sztormy

  • „KLUCZ – Kompetencje Lokalnej Uczelni Chojnickiej – szansa na lepsze jutro”, wsparty przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; 
  • „E-Konsultacje – otwarte, bezpieczne i skuteczne narzędzie do prowadzenia konsultacji społecznych”, zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa; 
  • „Zatrudnienie wśród osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kartuskim”, którego beneficjentem jest Powiat Kartuski; 
  • „Centrum Rozwoju Innowacji i Współpracy Gospodarczej w Gminie Żukowo”, wsparty przez Gminę Żukowo;
  • „Razem możemy więcej – społeczność wsparcia w Gminie Żukowo”, zgłoszony przez Gminę Żukowo.

Podaruj swój głos!

Oddaj głos i wyraź swoje wsparcie dla najlepszych inicjatyw województwa pomorskiego. Głosowanie trwa do 14 marca, a wybrane najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone tytułem „Pomorskie Sztormy” oraz „Europejski Sztorm”. Pokaż, że Pomorze ma wiele do zaoferowania!

Pomóż wybrać najlepsze projekty i głosuj już dziś! Twoje głosy są dla nas bardzo ważne!

Pomorskie Sztormy 2022 – głosuj na swojego faworyta

Plebiscyt „Pomorskie Sztormy 2022″ skierowany jest do wszystkich mieszkańców Pomorza. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu w województwie pomorskim za rok 2022. Do tej pory zgłoszono 5 projektów:

Lista projektów

Oto lista zgłoszonych projektów:

  • „Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Chmielno”, zrealizowany przez Gminę Chmielno;
  • „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, autorstwa Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
  • „Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum”, zgłoszony przez Miasto i Gminę Sztum;
  • „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Wicko”, którego beneficjentem jest Gmina Wicko;
  • „Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”, zrealizowany przez Gminę Bytów. 

Głosowanie na stronie internetowej www.pomorskiesztormy.pl już trwa; zakończy się 14 marca. Każdy ma szansę wybrać swojego faworyta i zdecydować, który z projektów zostanie doceniony przez jury. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do głosowania!


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version