Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Komisja Europejska potwierdza nasze standardy rzetelności i przejrzystości
Polityka

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Komisja Europejska potwierdza nasze standardy rzetelności i przejrzystości

Komisja Europejska – w oparciu o cykliczne i wnikliwe kontrole – wielokrotnie potwierdzała, że FRSE spełnia najwyższe standardy rzetelności i przejrzystości. Przykładowo w jednym z ostatnich dokumentów (za rok 2021) stwierdziła, że mimo trudnego czasu pandemii na tle innych tego typu narodowych agend w Europie FRSE osiągnęła „bardzo dobre rezultaty w zarządzaniu projektami” oraz jest instytucją „wiarygodną, efektywnie działającą i posiadającą oddany zespół”.

FRSE stale poszerza zakres swojej działalności o kolejne przedsięwzięcia i programy edukacyjne. Jednym z nich są najbardziej prestiżowe i największe na świecie konkursy umiejętności branżowych WorldSkills. W przyszłym roku dzięki naszym staraniom Polska będzie gospodarzem zawodów EuroSkills Gdańsk 2023 z udziałem reprezentacji 31 państw – zastępując w roli organizatora rosyjski Sankt Petersburg. To dla Polski i Gdańska wielki powód do dumy oraz unikalna szansa na rozwinięcie współpracy między edukacją i gospodarką według najlepszych światowych wzorców. Ze względu na szczególne okoliczności odebrania zawodów Rosji to również ważny międzynarodowy sygnał ze strony Polski – zwłaszcza że specjalnym wsparciem obejmiemy przedstawicieli Ukrainy, co potwierdziliśmy z władzami w Kijowie.

Organizację EuroSkills Gdańsk 2023 obejmują identyczne zasady rzetelności i przejrzystości jak wszystkie pozostałe pola działalności FRSE, co potwierdza pozytywna opinia niezależnych audytorów. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że Komisja Europejska podjęła bezprecedensową decyzję o przeznaczeniu na przedsięwzięcia związane z WorldSkills unijnych środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jesteśmy instytucją działającą pod kontrolą krajową i unijną, która konsekwentnie pracuje nad umiędzynarodowieniem polskiej edukacji, wprowadzeniem do naszego systemu europejskich standardów i trwałym zakotwiczeniem naszego kraju w Europejskim Obszarze Edukacji.

Niezmienna też pozostaje jedna z naczelnych zasad, które przyświecają FRSE – przejrzystości i dalszej otwartości na współpracę z niezależnymi, ale rzetelnymi mediami.

Źródło informacji: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ