Przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego ze wsparciem unijnym
Polityka

Przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego ze wsparciem unijnym

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 14 grudnia br. podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I”.

„Prace na warszawskiej linii średnicowej to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Inwestycja niezwykle ważna, oczekiwana i potrzebna, pozwoli zwiększyć zdolności przepustowe warszawskiego węzła kolejowego. Mam nadzieję, że prace przebiegną sprawie, a ich efekty ułatwią pasażerom podróżowanie koleją w aglomeracji warszawskiej” – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

W ramach projektu przebudowane zostaną dwa stołeczne dworce (Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna). Poza tym zbudowane zostaną dwa wiadukty, a dwa kolejne zostaną przebudowane. Przewidziano także budowę czterech kładek dla pieszych oraz przebudowę jednego przejścia podziemnego.

Zgodnie z założeniami łączna długość odcinków objętych projektem wynosi ponad 20 km. Dodatkowo projekt obejmuje dostosowanie stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby podróżnych. Beneficjentem projektu jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

„Rozwój infrastruktury transportowej jest jednym z celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dlatego jako CUPT kompleksowo wspieramy beneficjentów w ich realizacji, w tym PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który zmodernizuje kolejne stacje kolejowe. Dzięki środkom z Unii Europejskiej polski  transport staje się bardziej nowoczesny, bezpieczny i komfortowy, co odczuwa każdy obywatel Polski” – stwierdziła Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Jak informuje PKP, inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowane na linii średnicowej niegodności, czyli m.in.: za mała przepustowość linii średnicowej w godzinach szczytu, brak separacji ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, co powoduje niedogodności dla pasażerów oraz kolizyjne trasy wylotowe z linii średnicowej, brak wystarczającej liczby peronów, niedostosowanie lokalizacji przystanków do potrzeb mieszkańców (konieczność budowy nowych), kolizyjność jazdy pociągów; ograniczone możliwości elastycznego reagowania na perturbacje ruchowe i minimalizacje opóźnień oraz niewykorzystany potencjał obszaru byłej stacji Warszawa Główna.

Projekt stanowi część następujących korytarzy transportowych TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie oraz Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ