ELEKTROTIM SA (35/2022) Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 14.12.2022 r.
Gospodarka / Biznes

ELEKTROTIM SA (35/2022) Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 14.12.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 14.12.2022 r. Pana Artura Więznowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Krzysztofa Wójcikowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Pan Artur Więznowski do dnia 13.12.2022 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

Według oświadczenia złożonego Spółce, zbadanego przez Radę Nadzorczą, Pan Artur Więznowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A., nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Artur Więznowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, tj. podmiotu zależnego od ELEKTROTIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Artur Więznowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Według oświadczenia złożonego Spółce, zbadanego przez Radę Nadzorczą, Pan Krzysztof Wójcikowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A., nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Krzysztof Wójcikowski pełni funkcję Prezesa Zarządu OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, tj. podmiotu zależnego od ELEKTROTIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Krzysztof Wójcikowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skład Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 14.12.2022 roku przedstawia się następująco:

Artur Więznowski – Prezes Zarządu,

Dariusz Kozikowski – Członek Zarządu,

Krzysztof Wójcikowski – Członek Zarządu.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Wójcikowskiego, Członka Zarządu oraz Pana Artura Więznowskiego, Prezesa Zarządu (aktualizacja komunikatu z dnia 22.12.2021r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ