Dulkiewicz: problem mowy nienawiści dotyka wszystkich lokalnych wspólnot
Polityka

Dulkiewicz: problem mowy nienawiści dotyka wszystkich lokalnych wspólnot

Dulkiewicz w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP, podkreśliła, że penalizacja mowy nienawiści na poziomie unijnym jest konieczna, ponieważ problem ten dotyczy całej UE.

„Dzisiaj jest to problem, który dotyka każdego państwa europejskiego i (wszystkich – PAP) lokalnych wspólnot. Przykładów zbrodni z nienawiści w całej Europie jest coraz więcej. Dlatego cieszy inicjatywa Komisji Europejskiej, żeby mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści wpisać na listę przestępstw (unijnych – PAP), ponieważ jest to temat, który dotyczy całej Europy” – stwierdziła.

Prezydent Gdańska podkreśliła, że na etapie prac legislacyjnych bardzo ważne będzie precyzyjne i jednoznaczne zdefiniowanie, czym właściwie jest mowa nienawiści.

„Jest to praca do wykonania. Wierzę, że specjaliści od praw człowieka, praw konstytucyjnych i podstawowych będą umieli takie (odpowiednie – PAP) definicje wypracować. Tak jak prawa człowieka, godność człowieka, prawo do pracy, prawo do samostanowienia to są różne, wydawałoby się, nieostre pojęcia, ale mam nadzieję, że uda się takie pojęcia wypracować. Przede wszystkim istotne jest to, żeby w kodeksach zauważyć to jako odrębną kategorię przestępstw” – powiedziała Dulkiewicz.

Rozmówczyni Serwisu Samorządowego PAP zwróciła również uwagę na rolę, jaką mają do odegranie w zwalczaniu przejawów mowy nienawiści samorządy.

„My nie stanowimy prawa kryminalnego. Natomiast to, co jest naszym zadaniem, to budowanie świadomości obywatelskiej. (Potrzeba – PAP) także szeroko rozumianej edukacji, by uświadamiać ludzi i pokazywać dobre przykłady, dobre kampanie oraz to, jak twórczo możemy się różnić i żyć w jednej wspólnocie – niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, wyznania” – podkreśliła Dulkiewicz.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ