Gospodarka / Biznes

ERBUD SA (51/2022) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 67,4 mln zł netto na Roboty Budowlane związane z Projektem HBO Grupy Lotos.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał Umowę o roboty budowlane – Projekt HBO Grupy Lotos – na niżej wymienionych warunkach:

Lp. Wyszczególnienie Dane z kontraktu

1 Data zawarcia kontraktu 12.10.2022 r.

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) „KT-Kinetics Technology S.p.A.

ul. Vialle Castello della Magliana 27

00140 Rzym (Włochy) „

3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 67 373 435,00

4 Przedmiot kontraktu Projekt HBO Grupy Lotos – Roboty budowlane

5 Miejsce wykonywania kontraktu Gdańsk

6 Terminy realizacji „1. Rozpoczęcie robót – 12.10.2022 r..

2. Zakończenie robót – 24.06.2024 r.”

7 Warunki płatności Fakturowanie zgodnie z zaawansowaniem,jeden raz w miesiącu, termin płatności 45 dni

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej w okresie terminów realizacji

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej w okresie gwarancji

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Nie odbiegają od standardów rynkowych, podstawowa gwarancja 32 miesiące

11 Kary Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

12 Uwagi Budowa na terenie zakładów Lotos w Gdańsku. Budowa realizowana przez Oddział Toruń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version