Gospodarka / Biznes

14 października branża morska spotka się w Gdyni

Forum Gospodarki Morskiej odbędzie się 14 października 2022 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, która stanie się centrum gorących branżowych dyskusji istotnych dla regionu i Polski.

„Myśleliśmy, że po pandemicznej przerwie powrócimy nareszcie do normalności. Jednak wojna w Ukrainie spowodowała kolejne kryzysy, kolejne zagrożenia. O tym właśnie chcemy rozmawiać podczas tegorocznego forum” – mówi Sławomir Kalicki, lider merytoryczny Forum Gospodarki Morskiej.

Dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, omówi obecną sytuację geopolityczną i jej skutki dla naszego regionu. Natomiast sytuację ekonomiczną przeanalizuje Jacek Wiśniewski, wieloletni, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska. Obecność na Forum potwierdzili również: Marisa Farrugia, ambasador Republiki Malty oraz Ole Toft, ambasador Królestwa Danii.

„Forum Gospodarki Morskiej na trwale wpisało się do kalendarza wydarzeń biznesowych Gdyni. Nasze miasto bardzo mocno jest związane z morzem – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Wielu naszych mieszkańców pracuje w firmach z tego sektora, wiele przedsiębiorstw z tej branży ma tutaj swoją siedzibę, więc jesteśmy bardzo mocno zainteresowani, aby ten sektor się prężnie rozwijał”.

Okiem eksperta

Lider panelu „Technologie Morskie”, Adam Niklewski wraz z zaproszonymi gośćmi omówi nowe, alternatywne paliwa okrętowe, ich dostępność zarówno od strony technologii jak i infrastruktury, szczególnie w odniesieniu do polskich portów. Uczestnicy dyskusji zastanowią się również nad konsekwencjami regulacji prawnych, które będą dotyczyły pomiaru śladu węglowego w transporcie morskim.

Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego poprowadzi panel „Przemysły Jachtowe”, którego uczestnicy będą omawiali rozwiązania, jakie należy zastosować, aby wyjść naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną w przemyśle jachtowym.

Tomasz Pelc, lider panelu „Energia Odnawialna”, wraz z gośćmi omówi wpływ realizacji Europejskiej Strategii Offshore oraz Europejskiej Strategii Wodorowej na zmiany zachodzące w gospodarce. Dyskusje dotyczyć będą też wymagań stawianych przez UE oraz rozwiązań dla przemysłu związanych z zeroemisyjnością.

Podczas panelu „Logistyka Morska”, rozmówcy wraz z liderem Markiem Tarczyńskim, przeanalizują wpływ kryzysu wywołanego pandemią na zakłócenie globalnego łańcucha dostaw. Paneliści zastanowią się także, jakie skutki wywołają w polskich portach morskich sankcje wojenne nałożone na Rosję.

Lider panelu poświęconego portom morskim, Piotr Pawłowski, poprowadzi dyskusję o długoterminowej wizji rozwoju portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Prezesi portów z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia omówią też potrzeby i oczekiwania swoich partnerów biznesowych wobec infrastruktury portowej.

„Miecznik”

Wydarzeniem towarzyszącym forum będzie seminarium poświęcone programowi „Miecznik” – obecnie najważniejszemu programowi modernizacji polskiej marynarki wojennej. Dyskusje dotyczyć będą założeń programu oraz transferu technologii i wiedzy. Specjaliści i eksperci m.in. z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Babcock International oraz Thales omówią założenia programu, planowane inwestycje, modernizacje w stoczniach, potrzeby rekrutacyjne i łańcuch dostaw.

Bieżąca tematyka i ciekawi rozmówcy

Tematy zaproponowane przez organizatorów forum dotyczą najważniejszych, bieżących zagadnień gospodarczych, a dobór rozmówców gwarantuje ciekawą i rzeczową dyskusję. Propozycję dodatkowych zagadnień lub pytania do panelistów skierować można poprzez zakładkę „zadaj pytanie”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej: https://forum.gdynia.pl.

Źródło informacji: Agencja Rozwoju Gdyni


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version