SYNEKTIK SA (36/2022) Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na system robotyczny da Vinci
Gospodarka / Biznes

SYNEKTIK SA (36/2022) Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na system robotyczny da Vinci

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 32/2002 z 9 września 2022 r. dotyczącego wyboru oferty złożonej przez Synektik SA (Spółka) na dostawę systemu robotycznego da Vinci, Zarząd Synektik SA informuje, że Spółka podpisała znaczącą umowę z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej, a także dostawy narzędzi na okres 3 lat. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 9 631 185,83 PLN netto.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 6 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2021, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ