PHN SA (11/2022) Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych
Gospodarka / Biznes

PHN SA (11/2022) Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza, na mocy podjętej uchwały, powołała z dniem 1 sierpnia 2022 r. Pana Adama Lesińskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Pan Adam Lesiński jest absolwentem studiów Executive MBA – RSM Erasmus University, Uniwersytet Gdański. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Wyceny Spółki Kapitałowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w spółkach i instytucjach publicznych oraz w zakresie kontrolingu finansowego, przetargów i zakupów. Jest członkiem Prezydium Grupy Budowlanej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz wykładowcą na Warszawskiej Wyższej Szkole Binzesu.

Pan Adam Lesiński od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., gdzie odpowiadał za nadzorowanie pionu finansowego, kontrolingu, zakupów i relacji inwestorskich. W latach 2018 – 2021 był Zastępcą Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego Oddziału Zakładu Gazowniczego Warszawa PSG Sp. z o.o., gdzie nadzorował dział nieruchomości, przetargów, zaopatrzenia i transportu. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Wcześniej był Prezesem Zarządu MS TFI S.A. oraz Libella Sp. z o.o.

Pan Adam Lesiński oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ