Gospodarka / Biznes

MI: Budowa falochronu w Porcie Gdańsk zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski (komunikat)

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

26 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Podstawowym celem Programu jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku – w tym falochronu i toru wodnego. Zapewni ona funkcjonowanie budowanej jednostce regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej (FSRU). W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej są to priorytetowe przedsięwzięcia. Przyczynią się do dalszego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– Budowa falochronu w gdańskim porcie to przykład inwestycji o strategicznym znaczeniu dla państwa. Dzięki takim przedsięwzięciom nie tylko zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także wykorzystujemy potencjał naszych portów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najważniejsze założenia

· W ramach Programu powstanie falochron osłonowy o długości około 1000 m i obiekty towarzyszące. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU).

· Budowa terminala FSRU ma charakter priorytetowy dla zapewnienia dalszego bezpieczeństwa energetycznego kraju.

· Program przyczyni się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca.

· Nowa infrastruktura posłuży w dłuższej perspektywie dalszemu wielokierunkowemu rozwojowi portu zewnętrznego w Gdańsku oraz portu w Gdyni. Będzie to możliwe m.in. dzięki dostosowaniu ich infrastruktury do wymagań nowoczesnych systemów transportowych i przystosowania zespołu portowego do przewidywanego intensywnego wzrostu obrotów w basenie Morza Bałtyckiego.

· Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia roli Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC w powiązaniu z intermodalną transeuropejską siecią transportową TEN-T.

· Nowa inwestycja będzie miała wpływ na wzrost aktywności gospodarczej miasta i regionu oraz aktywności zawodowej wynikającej z eksploatacji terminalu LNG, a w przyszłości również innych nowych stanowisk przeładunkowych.

· Na ten cel z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu zostanie przeznaczone ponad 800 mln zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kmz/


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version