QIAGEN nabywa udziały większościowe w spółce BLIRT S.A., dostawcy enzymów
Gospodarka / Biznes

QIAGEN nabywa udziały większościowe w spółce BLIRT S.A., dostawcy enzymów

HILDEN, Niemcy i GERMANTOWN, Maryland–(BUSINESS WIRE)– QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Prime Standard na giełdzie we Frankfurcie: QIA) podały dziś, że podpisały umowy na nabycie 96% udziałów większościowych w spółce BLIRT SA (polska Giełda Papierów Wartościowych: BLR) z siedzibą w Gdańsku, która produkuje enzymy rekombinowane wykorzystywane w branży biotechnologii.

BLIRT opracowuje, produkuje i sprzedaje zindywidualizowane i znormalizowane rozwiązania z zakresu białek i enzymów, a także odczynników stosowanych w biologii molekularnej. W ofercie spółki znajdują się białka i enzymy o kluczowym znaczeniu dla branży biotechnologicznej, a także zestawy diagnostyczne stosowane przede wszystkim w testach innych niż testy wykrywające COVID-19. Założona w 1994 r. w Gdańsku spółka BLIRT zatrudnia około 90 pracowników, a w 2021 r. wygenerowała sprzedaż o wartości niemal 10 mln USD.

„Połączenie spółek BLIRT i QIAGEN spowoduje uzupełnienie zdolności dających dodatkowe szanse na rozwój branży enzymów i odczynników – powiedział Thomas Schweins, wiceprezes i szef QIAGEN Life Sciences Business Area. – Spółka BLIRT przyczyni się również do geograficznego rozszerzenia naszego zasięgu na światowych rynkach, wzmocni nasze zdolności produkcyjne i badawczo-rozwojowe oraz zabezpieczy nasze łańcuchy dostaw. Transakcja ta umocni naszą działalność w sektorze technologii pobierania próbek, jednym z pięciu filarów naszego rozwoju. Pomoże też w skoncentrowaniu naszej strategii na atrakcyjnych możliwościach rozwoju w branży biotechnologii i na rynkach produktów diagnostyki molekularnej, a także na naszym zdyscyplinowanym podejściu do zawierania transakcji przynoszących wartość dodaną”.

„W ostatnich latach intensywnie rozwijaliśmy naszą działalność: inwestowaliśmy, przyglądaliśmy się tendencjom i znajdowaliśmy nowe rynki – powiedział Marian Popinigis, prezes spółki BLIRT SA. -Dzięki QIAGEN rozwój spółki BLIRT zdecydowanie przyspieszy. Po pierwsze i najważniejsze, zwiększy się skala naszej działalności, a nasi pracownicy staną się częścią globalnego zespołu. Przyjęliśmy ofertę QIAGEN, ponieważ przyniesie ona korzyści wszystkim zainteresowanym: obu spółkom, klientom, dystrybutorom i naszym pracownikom. Jestem przekonany, że w nadchodzących latach dostrzeżemy pozytywne efekty synergii wypływające ze współpracy między QIAGEN i BLIRT. Współpraca ta otworzy przed nami nowe, ekscytujące możliwości. Między innymi, nasi klienci zyskają dostęp do szerszej oferty, a pracownicy będą mogli skorzystać z nowych możliwości realizowania ścieżki kariery”.

Zgodnie z warunkami umowy i w ramach transakcji zawartej z głównymi udziałowcami spółki BLIRT, QIAGEN nabywa ponad 96% pozostałych udziałów w spółce BLIRT. QIAGEN zamierza uzyskać pełną kontrolę właścicielską nad spółką BLIRT, która zostanie skonsolidowana z QIAGEN po zamknięciu transakcji w drugim kwartale 2022 r. Jak podano 26 kwietnia 2022 r., nabycie spółki BLIRT nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji finansowych dla prognozy finansowej dla spółki QIAGEN na 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.qiagen.com.

QIAGEN

QIAGEN N.V., spółka holdingowa z siedzibą w Holandii, jest czołowym, globalnym dostawcą rozwiązań Sample to Insight umożliwiających klientom uzyskanie cennej wiedzy molekularnej na podstawie próbek zawierających składowe DNA. Jej technologie pobierania próbek umożliwiają wyizolowanie i obróbkę DNA, RNA oraz białek pozyskanych z krwi, tkanek i innego rodzaju materiałów. Technologie obrazowania umożliwiają zobrazowanie biomolekuł oraz przygotowanie ich do analizy. Oprogramowanie bioinformatyczne oraz bazy wiedzy pozwalają na interpretowanie danych i uzyskanie rzetelnej wiedzy, którą można przełożyć na konkretne działania. Dzięki zautomatyzowaniu rozwiązań praca staje się bezproblemowa i efektywna pod względem kosztów. QIAGEN dostarcza rozwiązania ponad 500000 klientów z całego świata, działających w branży diagnostyki molekularnej (zdrowia człowieka), analiz stosowanych (głównie z zakresu kryminalistyki), farmacji (spółkom farmaceutycznym i biotechnologicznym) oraz w środowisku akademickim (zajmującym się badaniami biotechnologicznymi). Na dzień 31 marca 2022 r. QIAGEN zatrudniało ponad 6000 pracowników w ponad 35 lokalizacjach na całym świecie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.qiagen.com.

BLIRT

BLIRT jest spółką z wieloletnim doświadczeniem specjalizującą się w przemysłowej produkcji wysokiej jakości białek rekombinowanych. Spółka produkuje też zestawy do izolowania DNA i RNA oraz odczynniki od wstecznej transkrypcji testów PCR w czasie rzeczywistym, które zyskały ogromną popularność w sektorze B2B i są sprzedawane badaczom za pośrednictwem globalnej sieci dystrybutorów. Zestawy produkowane przez spółkę BLIRT oferują wysoką efektywność i protokoły przyjazne dla użytkownika. Wszystkie kluczowe enzymy i zestawy spółka produkuje niezależnie, dzięki czemu gwarantuje powtarzalność i najwyższą jakość produktów. Spółka zatrudnia niemal 90 osób, w tym 49 członków zespołu badawczego i produkcyjnego, z których 15 posiada stopień doktora biologii molekularnej, biochemii lub chemii organicznej. Spółka BLIRT prowadzi cztery laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, w tym w dwie linie do produkcji na skalę przemysłową. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.blirt.eu.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji prasowej można uznać za wypowiedzi prognozujące w rozumieniu sekcji 27A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz sekcji 21E amerykańskiej Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r. z późniejszymi zmianami. W zakresie, w jakim którekolwiek z wypowiedzi zawartych w niniejszej informacji prasowej odnoszą się do produktów, rynków współpracujących, strategii czy wyników operacyjnych spółki QIAGEN, w tym także m.in. do przewidywanej skorygowanej wartości netto sprzedaży oraz skorygowanych, rozwodnionych zysków, są to wypowiedzi prognozujące, które oparto na obecnych przewidywaniach i założeniach, które wiążą się z określonymi czynnikami niepewności i ryzyka. Wspomniane czynniki niepewności i ryzyka uwzględniają również m.in. ryzyko związane z zarządzaniem rozwojem i działalnością międzynarodową (w tym skutki wahań kursów walut, procesy regulacyjne i zależność od logistyki), zmiennością wyników operacyjnych i przypisaniem do określonych kategorii klientów, komercyjnym rozwojem rynków zbytu produktów firmy, na których trafiają one do klientów ze środowisk akademickich, farmacji, badań stosowanych i diagnostyki molekularnej; zmieniającymi się relacjami z klientami, dostawcami i partnerami strategicznymi; konkurencją; szybkimi i niespodziewanymi zmianami w technologiach; wahaniami w zapotrzebowaniu na produkty spółki QIAGEN (w tym wahaniami wynikającymi z ogólnych warunków gospodarczych, poziomu i czasu finansowania przez klientów, budżetów i innych czynników); zdolnością spółki do uzyskania zgód regulacyjnych dla jej produktów; trudnościami w pomyślnym dostosowaniu produktów QIAGEN do rozwiązań zintegrowanych i produkowania tych produktów; zdolnością spółki QIAGEN do zidentyfikowania i opracowania nowych produktów, a także zróżnicowania i zabezpieczenia jej produktów przed produktami konkurentów; akceptacją rynku dla nowych produktów spółki QIAGEN oraz zintegrowania nabytych technologii i branż. Więcej informacji można uzyskać w oświadczeniach zawartych w sprawozdaniach, które spółka QIAGEN złożyła lub przedłożyła amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Kategoria: korporacja

Wersja źródłowa dostępna jest w serwisie businesswire.com pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005703/en/.

Źródło: QIAGEN N.V.

KONTAKT

Dla inwestorów

John Gilardi

tel. +49 2103 29 11711

Phoebe Loh

tel. +49 2103 29 11457

e-mail: ir@QIAGEN.com

Public Relations

Thomas Theuringer,

tel.+49 2103 29 11826

e-mail: pr@QIAGEN.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ