SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (17/2022) Złożenie wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (17/2022) Złożenie wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka w dniu 14 kwietnia 2022 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Wniosek”). Wniosek został złożony w wykonaniu uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 04 kwietnia 2022 r. w sprawie wycofania akcji Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o której podjęciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 r. Wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW, tj. 5.245.423 sztuk akcji na okaziciela serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLSWMED00013.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ