Polityka

Zapowiedź paneli VII Europejskiego Kongresu Samorządów

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem panelu „Projekty w formule PPP – czy nadchodzi schyłek takich inwestycji?”, który odbędzie się w ramach VII Europejskiego Kongresu Samorządów (11-12 kwietnia 2022, Mikołajki).

Na poziomie europejskim nawet kilkanaście procent inwestycji publicznych jest realizowanych w formule PPP. W Polsce poziom ten wynosi niecałe 2 procent. U większości samorządowców dominują jednak wątpliwości i sceptycyzm, narzekają na zbyt restrykcyjne przepisy. Czy wszystko to wskazuje, że nadchodzi schyłek takich inwestycji? A może rok 2022 przyniesie przełom?

Moderatorem panelu będzie Michał Liżewski (partner, Legally.Smart Kancelaria). Panelistami będą Olga Roszak-Pezała (burmistrz, Gmina Mielno), Tomasz Korczyński (managing counsel, Dentons), Wiesław Smolec (prezes, AGRARIA AGRAPOOL CONSULTING), Anna Łopaciuk (menedżer ds. Inwestycji Infrastrukturalnych, Bank Gospodarstwa Krajowego), Marcin Borek (dyrektor, Polski Fundusz Rozwoju).

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska jest partnerem panelu dyskusyjnego „Dbając o bezpieczeństwo wodne. Jakie zmiany czekają samorządy w 2022 roku?”, który odbędzie się w ramach VII Europejskiego Kongresu Samorządów (11-12 kwietnia 2022, Mikołajki).

Po 17 latach od wejścia Polski do UE i blisko 6 latach obowiązywania w Polsce zapisów dyrektywy ściekowej czas odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące oceny zrealizowanych działań oraz przyszłych zadań, które powinny zostać zrealizowane dla ochrony zasobów wodnych oraz ich bezpieczeństwa sanitarnego. Zmiany klimatu, susze, powodzie, marnotrawienie zasobów i zanieczyszczenia m.in. przez niekontrolowany zrzut ścieków do środowiska, to tylko niektóre czynniki zagrażające bezpieczeństwu wodnemu. Czy grożą nam kary za łamanie dyrektywy ściekowej? Czy nowa dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zwiększy nasze bezpieczeństwo? Czy zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu dotyczące osadów ściekowych wreszcie rozwiążą problem? Jakie działania na urzędach gmin wymusi wejście w życie zmiany w ustawie Prawo wodne oraz ustawie o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy? Na te i inne pytania organizatorzy i paneliści postarają się odpowiedzieć podczas dyskusji.

Moderatorem panelu będzie Krzysztof Robert Stasiak (szef Zespołu Doradców, Agencja Wspierania Ochrony Środowiska). Panelistami będą: Urszula Pasławska (poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej), Jacek Kowalski (burmistrz, Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki), Łukasz Żebrowski (wiceprezes Zarządu, Agencja Wspierania Ochrony Środowiska), Tomasz Ławniczak (poseł, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej), Bartosz Rakoczy (prof. dr hab. – wykładowca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Źródło informacji: Biuro prasowe VII Europejskiego Kongresu Samorządów

 


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version