MKiDN: szkoły i uczelnie artystyczne z wielowymiarową pomocą (komunikat)
Polityka

MKiDN: szkoły i uczelnie artystyczne z wielowymiarową pomocą (komunikat)

– MKiDN informuje:

Polskie szkoły i uczelnie artystyczne oraz ich uczniowie, studenci, nauczyciele i profesorowie od początku agresji Rosji na Ukrainę angażują się w liczne działania wspierające obywateli Ukrainy. Instytucje szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni w miarę swoich możliwości udostępniły nieodpłatnie bazę noclegową dla uchodźców, zorganizowały liczne zbiórki pieniędzy, żywności i innych niezbędnych artykułów. Obecnie wiele placówek rozpoczęło także procedurę rekrutacyjną, w której mogą wziąć udział uczniowie ukraińskich szkół artystycznych.

Wiele szkół artystycznych już od początku marca oferuje bezpłatne zajęcia umuzykalniające czy indywidualne lekcje gry na instrumentach. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy zaprasza ukraińskie dzieci na zajęcia ruchowe oraz audycje poświęcone wybranym instrumentom „KARUZELA MUZYCZNA”. Ukraińscy uczniowie mogą także bezpłatnie wypożyczać instrumenty i korzystać z sal ćwiczeniowych. Uczniowie szkół plastycznych kompletują wyprawki dla ukraińskich kolegów, a nauczyciele udzielają konsultacji artystycznych. W Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu działa „Muzyczne przedszkole” dla ukraińskich dzieci. Powstają grupy pomocowe, jak ta przy Akademii Teatralnej w Warszawie, skierowana do studentów i pracowników ukraińskich szkół teatralnych oraz instytucji kultury. Ukraińscy uczniowie i studenci otaczani są opieką psychologiczno-pedagogiczną, by mogli odetchnąć od wydarzeń ostatnich dni i przygotować się do kontynuowania nauki.

Wiele placówek rozpoczęło już procedurę rekrutacyjną obejmującą także uczniów ukraińskich szkół artystycznych. Jest ona taka sama jak dla uczniów polskich, tj. w szkołach I stopnia kandydaci poddawani są testom sprawdzającym m.in. poziom zdolności słuchowych i muzykalność, a także predyspozycje do gry na wybranym instrumencie. Kandydaci do szkół II stopnia przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego. Procedurę rekrutacyjną określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2019 poz. 686). Szczegółowe informacje dotyczące formy i terminów rekrutacji dostępne są na stronach poszczególnych szkół artystycznych.

Uczelnie wyższe, jak np. Akademia Sztuki w Szczecinie, oferują miejsca na swoich wydziałach oraz bezpłatne korzystanie z akademików. Do dyspozycji uchodźców jest 20 miejsc (6 na wydziałach muzycznych i 14 na wydziałach wizualnych). Dzięki wsparciu władz Akademii Morskiej w Szczecinie dla ukraińskich studentów AS dostępne są także miejsca w akademikach.

Cały czas organizowane są również uczniowskie koncerty, aukcje prac i przedstawienia teatralne, z których dochód przeznaczany jest na zakup najpotrzebniejszych rzeczy lub przekazywany organizacjom charytatywnym. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu razem z Teatrem Miejskim przygotowała koncert charytatywny „Sercem z Ukrainą”, przy okazji którego zbierane były dary na rzecz uchodźców z Ukrainy. Warszawski Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prezentuje cykl koncertów „UMFC dla Ukrainy / One Europe – many faces”. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu podczas koncertu charytatywnego zebrali ponad 4 tysiące złotych dla Ukraińskiego Domu Narodowego w Przemyślu.

W bursach, internatach i akademikach szkolnictwa artystycznego zostały udostępnione miejsca noclegowe dla uchodźców. Obecnie zajętych jest około 170 miejsc.

Działania szkół i uczelni artystycznych – pomoc walczącej Ukrainie i uchodźcom

1. Zbiórki na rzecz uchodźców:

Uczelnie i szkoły organizują zbiórki żywności, koców, śpiworów, karimat, środków sanitarnych, higienicznych i medycznych. Produkty są przekazywane organizacjom charytatywnym lub do punktów organizowanych przez samorządy, przekazywane do konwojów jadących do Ukrainy, a także bezpośrednio do konkretnych rodzin uczniów i studentów przybyłych z Ukrainy. Przykładowe zbiórki:

• ZPSM w Żorach: https://szkolamuzyczna.eu/pomoc-dla-ukrainy/

• ASP w Katowicach; https://www.asp.katowice.pl/wydarzenia/inwazja-na-ukraine-reakcja-uczelni.html

• Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu

2. Działania pomocowe:

• udział uczniów i studentów w lokalnych akcjach społecznych pomocy uchodźcom

• przygotowanie i upowszechnianie plakatów informujących o miejscach zbiórek pomocy rzeczowej dla uchodźców

• systematyczne akcje (sprzedaż ciast, kanapek itp.), z których środki są przeznaczane na zakup produktów spożywczych przesyłanych na przejścia graniczne

• wykonywanie siatek maskujących, które zostaną przekazane do Lwowa

• grupa pomocowa UA-AT w szczególności dla studentów i pracowników ukraińskich szkół teatralnych oraz instytucji kultury ua-at@e-at.edu.pl – https://akademia.at.edu.pl/2022/03/03/komunikat-dotyczacy-pomocy-udzielanej-przez-spolecznosc-akademii-teatralnej-obywatelkom-i-obywatelom-ukrainy/

3. Wsparcie psychologiczne:

Uczniom przybyłym z Ukrainy, ale także i polskim udzielana jest niezbędna pomoc psychologiczna:

• dyżury psychologiczne dla studentów i doktorantów z Ukrainy – (AM Gdańsk https://asp.gda.pl/akademia/wsparcie-dla-ukrainy,1111)

• pomoc psychologiczną oferuje także Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (https://www.amuz.gda.pl/upload/tinymce/ed762f1e04d35abb2ef9d7d1371dcb57cbf5699e.pdf)

• opieka pedagogiczna i psychologiczna w bursach szkolnictwa artystycznego:

Państwowa Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Poznaniu, w Lublinie i we Wrocławiu

4. Edukacja:

• wdrożenie procedury rekrutacyjnej dla uczniów ukraińskich szkół artystycznych

• organizacja zajęć artystycznych dla dzieci z Ukrainy w formie wolontariatu, zajęcia umuzykalniające jak również indywidualne lekcje gry na instrumentach, dla młodszych dzieci kursy przygotowawcze dla kandydatów

• „Muzyczne przedszkole” dla dzieci ukraińskich – Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

• nauka języka polskiego dla dzieci i młodzieży

• opracowanie słownika obrazkowego polsko-ukraińskiego do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych (koncepcja branżowego słowniczka dla szkół muzycznych) – Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

• bezpłatne wypożyczanie instrumentów do ćwiczeń oraz udostępnianie sal

• przygotowanie i przekazanie kart pracy dla dzieci ukraińskich przebywających na terenie gminy Nałęczów (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie)

5. Wydarzenia artystyczne:

Koncerty charytatywne oraz aukcje prac uczniów szkół plastycznych – pozyskane środki przekazywane są na pomoc uchodźcom:

• ZSM w Poznaniu koncert charytatywny: https://www.facebook.com/zsmwpoznaniu/posts/816534555964744

• PSM I stopnia w Świdnicy koncert charytatywny „Na pomoc dzieciom Ukrainy” https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=357598273039691&id=100063685640172

• PSM I st. w Lubinie we współpracy z Centrum Kultury Muza zorganizowała „Koncert wiosenny”, zadedykowany Ukrainie: https://ckmuza.eu/7-iv-koncert-wiosenny-psm-i-stopnia-w-lubinie/

• UMFC Warszawa cykl koncertów – „UMFC dla Ukrainy / One Europe – many faces” https://chopin.edu.pl/szczegoly-wydarzenia/334_umfc-dla-ukrainy/

• PSM I st. W Gostyniu – zajęcia umuzykalniające oraz koncert wiosenny dla dzieci z Ukrainy https://psm-gostyn.pl/zajecia-umuzykalniajace-oraz-koncert-wiosenny-dla-dzieci-z-ukrainy,319,pl

• AM we Wrocławiu: https://amuz.wroc.pl/amkl-razem-dla-ukrainy-7465

• ASP we Wrocławiu: https://www.asp.wroc.pl/pl/aktualnosci/ukraina-fotorelacja

• AT w Warszawie: zbiórka pieniędzy w czasie spektakli teatralnych

• powstaje polsko-ukraińska grupa filmowa „Kino Svoboda” – Akademia Sztuki w Szczecinie

6. Miejsca noclegowe:

W internatach i bursach szkół artystycznych oraz akademikach na potrzeby uchodźców z objętej wojną Ukrainy zostały udostępnione wolne miejsca, m.in. :

• Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przyjęła studentki Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki

• Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi przyjęła studentki z uczelni artystycznych z Ukrainy, które będą kontynuować studia

• Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjęła studentów Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki

• Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Dom Plenerowy w Dłużewie stanowi centrum logistyczne dla studentek z różnych uczelni artystycznych z Ukrainy

• zarządzeniem Rektora AM im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ukraińscy studenci zostali zwolnieni z opłat w akademiku za czynsz i media od do końca roku akademickiego, mogą także ubiegać się o zapomogę w zwiększonej wysokości

• Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy – zakwaterowanie uczniów z Ukrainy w internacie

• Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach – zakwaterowanie w internacie osób z Ukrainy (nie tylko uczniów)

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ pat/


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ